Kontakt

Kup na raty
Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych [dalej jako: „Administrator”] jest firma ECOMAX z siedzibą w Bydgoszcz ul. Chwytowo 14, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5581527503 oraz REGON: 340505596, tel: 52 561 04 09 e-mail: biuro@ecomax.pl